1. kavaljer

  kavaljer, anhängare till Karl I av England, se kavaljerer.
 2. kavaljer

  kavaljer, inom befästningskonsten detsamma som högverk.
 3. kavaljer

  kavaljer, ursprungligen hovman; numera bl.a. manligt (bords)sällskap till en dam, moatjé, danspartner.
 4. kavaljer

  kavalje´r subst. ~en äv. ~n, ~er ORDLED: kav-alj-er-er
  Svensk ordbok
 5. kavaljerer

  kavaljerer (för etymologi se kavaljer), politiska grupper i England.
 6. Kavaljerskonserterna

  Kavaljerskonserterna, benämning på en serie offentliga konserter med musicerande ståndspersoner som exekutörer, arrangerade på Riddarhuset i Stockholm 1769–70 av Ferdinand Zellbell d.y.
 7. kavaljersflygel

  kavaljersflygel, i första hand benämning på den flygel till Gripsholms slott, som Gustav III lät uppföra 1780 för hovbetjäningen.
 8. kavaljersflygel

  kavalje`rsflygel subst. ~n kavaljersflyglar ORDLED: kav-alj-ers--flygl-ar
  Svensk ordbok
 9. Carl Wilhelm Böttiger

  Böttiger, Carl Wilhelm, 1807–78, skald, språk- och litteraturforskare, farbror till John Böttiger.
 10. caballero

  caballero, ryttare; riddare, adelsman, ädling; i Spanien titel inom lågadeln.