1. kcal

  kcal, beteckning för den ickemetriska energienheten kilokalori. 1 kcal = 1 000 cal ≈ 4,19 kJ (kilojoule).
 2. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 3. glykogen

  glykogen, en polysackarid som i kroppen utgör en upplagringsform av glukos.
 4. bildningsentalpi

  bildningsentalpiʹ, standardbildningsentalpiden entalpiändring, med beteckningen ΔHf0, som sker när en kemisk förening bildas ur grundämnen.

 5. fettvävnad

  fettvävnad, fettväv, fett, tela adiposa, vävnad som huvudsakligen består av fettceller ( adipocyter) och dessutom innehåller bindväv med bl.a. blodkärl och nerver.
 6. bombkalorimeter

  bombkalorimeter, en kalorimeter där reaktionskärlet består av en tjockväggig sluten stålbehållare med konstant volym.
 7. kalori

  kalori, ickemetrisk energienhet med beteckningen cal och den i Sverige förekommande förkortningen kal.
 8. depåfett

  depåfett, upplagrade energirika triglycerider (neutralfetter) i kroppens fettceller.
 9. Quorn

  Quorn ®, halvfabrikat som används som ingrediens i färdigrätter eller som råvara vid matlagning.
 10. näringstäthet

  näringstäthet, inom näringsläran halten av näringsämnen per energimängd i olika livsmedel, kostsammansättningar och kostundersökningar.