1. kelat

  kelat, kelatkomplex, metallkomplex i vilket metalljonen är bunden till minst en fleratomig ligand, så att en ringstruktur bildas.
 2. Kela

  Kela, Kelach , bibliskt namn på den assyriska staden Kalah.
 3. kelderash

  kelderash, en dialekt, eller varietet, av det indoariska språket romani.
 4. Kelviå

  Kelviå, finska Kälviä, f.d. kommun i Mellersta Österbotten, Finland.
 5. kelatkomplex

  kelatkomplex, detsamma som kelat.
 6. kellegi

  kellegi , benämning på den tvärliggande mattan i det set mattor som den iranska familjen ofta inreder ett rum med.
 7. kelvinbrygga

  kelvinbrygga, inom elektrotekniken en typ av resistansbrygga.
 8. Kelsos

  Kelsos , Celsus, andra århundradet e.Kr., grekisk filosof och kristendomskritiker.
 9. kelatbildare

  kelatbildare, fleratomiga, vanligtvis organiska molekyler, som samtidigt kan bindas direkt till en metalljon via minst två av sina atomer.
 10. Kellsystemet

  Kellsystemet, ett av människans blodgruppssystem.