1. kelat

  kelat, kelatkomplex, metallkomplex i vilket metalljonen är bunden till minst en fleratomig ligand, så att en ringstruktur bildas.
 2. kelatkomplex

  kelatkomplex, detsamma som kelat.
 3. kelatbildare

  kelatbildare, fleratomiga, vanligtvis organiska molekyler, som samtidigt kan bindas direkt till en metalljon via minst två av sina atomer.
 4. Kela

  Kela, Kelach , bibliskt namn på den assyriska staden Kalah.
 5. Béla Kéler

  Kéler, Béla, egentligen Adalbert von Kéler, 1820–82, ungersk tonsättare, violinist och kapellmästare.
 6. kelig

  ke`lig adj. ~t ORDLED: kel-ig
  Svensk ordbok
 7. kelen

  ke`len adj. kelet kelna ORDLED: kel-en
  Svensk ordbok
 8. kela

  ke`la verb ~de ~t ORDLED: kel-ar SUBST.: kelande; kel
  Svensk ordbok
 9. kelderash

  kelderash, en dialekt, eller varietet, av det indoariska språket romani.
 10. sibirisk katt

  sibirisk katt, rysk semilånghårig kattras i raskategori II.