1. Kelsos

  Kelsos , Celsus, andra århundradet e.Kr., grekisk filosof och kristendomskritiker.
 2. kelsjuk

  ke`lsjuk adj. ~t ORDLED: kel--sjuk
  Svensk ordbok
 3. Hans Kelsen

  Kelsen, Hans, 1881–1973, österrikisk rättslärd, verksam och internationellt inflytelserik på den allmänna rättslärans och statsrättens områden, professor i Wien 1919–30, i Köln 1930–33, i Genève 1933–40 och vid University of California (Berkeley) 1942–52.
 4. Kilian Kelson

  Kelson, Kilian, guldsmed, mästare i Stockholm 1746–71.
 5. kelat

  kelat, kelatkomplex, metallkomplex i vilket metalljonen är bunden till minst en fleratomig ligand, så att en ringstruktur bildas.
 6. Kela

  Kela, Kelach , bibliskt namn på den assyriska staden Kalah.
 7. Béla Kéler

  Kéler, Béla, egentligen Adalbert von Kéler, 1820–82, ungersk tonsättare, violinist och kapellmästare.
 8. kelig

  ke`lig adj. ~t ORDLED: kel-ig
  Svensk ordbok
 9. kelen

  ke`len adj. kelet kelna ORDLED: kel-en
  Svensk ordbok
 10. kela

  ke`la verb ~de ~t ORDLED: kel-ar SUBST.: kelande; kel
  Svensk ordbok