1. kelter

  kelter, indoeuropeisk folkgrupp med historiskt utbredningsområde från Brittiska öarna till nuvarande Turkiet; ursprungligen en geografisk samlingsbenämning på folk i Europa bosatta väster om skyterna, etablerad av antika grekiska författare som Hekataios och Herodotos.
 2. kelt

  kelt [kel´t] subst. ~en ~er [kel´t-] ORDLED: kelt-en
  Svensk ordbok
 3. keltisk religion

  keltisk religion, se kelter (Religion).
 4. carnyx

  carnyx, blåsinstrument av brons, vanligt hos de forntida kelterna.
 5. dolmen

  dolmen (fr., upptaget från något kelt. språk), term som användes i Frankrike för att beteckna en gravbyggnad från stenåldern, i Sydskandinavien motsvarande dös.
 6. pagus

  pagus, antik romersk benämning på en italisk landskommun eller den by som utgjorde centralort i en sådan.
 7. druid

  druid var en sorts präst hos kelterna.
 8. järnåldern

  järnåldern är en period i förhistorien då man gjorde redskap och vapen av järn.
 9. besa

  besa, vraklax, kelt, benämning på mager utlekt lax.
 10. Taranis

  Taranis, keltisk himmelsgud som råder över blixten, av romarna jämställd med Jupiter.