1. Keminmaa

  Keminmaa, kommun i Lappland, Finland.

 2. fysikalisk kemi

  fysikalisk kemi, den gren av kemin som behandlar gränsområdet mellan fysik och kemi, bl.a. sambanden mellan ämnens struktur och fysikaliska egenskaper, lagarna för energiomsättning, hastigheter och jämviktslägen för kemiska reaktioner samt teorin för kemisk bindning.
 3. bulkmedel

  bulkmedel, inom kemin detsamma som fyllmedel.
 4. John Dalton

  Dalton, John, född 6 september 1766, död 27 juli 1844, brittisk fysiker och kemist, den moderna atomteorins grundare.
 5. jämvikt

  jämvikt inom kemin, se kemisk jämvikt.
 6. ämne

  ämne, inom kemin grundämne (element) eller kemisk förening.
 7. trans-

  trans-, prefix inom kemin.
 8. cis-

  cis-, prefix inom kemin, se cis-trans-isomeri.
 9. substans

  substans, inom kemin detsamma som ämne, dvs. grundämne eller kemisk förening.
 10. omkristallisation

  omkristallisation, upprepad kristallisation; inom kemin förfarande för rening av ämnen.