1. kers

  kers , annat namn på växtarten kirskål.
 2. kers

  kers subst. ~en ORDLED: kers-en
  Svensk ordbok
 3. Kersonesos

  Kersonesos, (grekiska Chersonesos), benämning på flera halvöar i den antika världen, bl.a. Cimbriska halvön (Jylland), Gallipolihalvön och Krim.
 4. Kersö

  Kersö, gård i Ekerö kommun, Uppland, Stockholms län.
 5. Kerstin

  Kerstin, Kjerstin, kvinnonamn, form (via Kristin och Kirstin) av Kristina.
 6. Kerstin Hörnlund

  Hörnlund, Kerstin, född 1940, keramiker.
 7. Kerstin Meyer

  Meyer, Kerstin, född 1928, opera- och konsertsångerska (mezzosopran), hovsångerska 1963, professors namn 1987.
 8. Kerstin Wigzell

  Wigzell, Kerstin, född Largell 1945, socionom, utredare, administratör.
 9. Kerstin Lokrantz

  Lokrantz, Kerstin, 1928–2000, klädformgivare som omkring 1950 genom konfektionsfirman Wahls introducerade tonårsmodet i Sverige.
 10. Kersti Holmquist

  Holmquist, Kersti, född Wallér, 1919–2000, konsthistoriker, verksam vid Nordiska museet 1945–78, överintendent och chef för Livrustkammaren 1978–85 (från 1980 även för Skoklosters slott och Hallwylska museet).