1. KI

  KI, förkortning för Konjunkturinstitutet.
 2. ki

  ki (det japanska uttalet av det kinesiska tecknet för qi), ett av de viktigaste grundbegreppen inom den kinesiskt påverkade japanska filosofin.
 3. KI-analys

  KI-analys, förkortning för kostnads–intäktsanalys.
 4. Ban Ki Moon

  Ban Ki Moon, född 1944, sydkoreansk politiker och diplomat, FN:s generalsekreterare 2007–16.

 5. Kim Ki Duk

  Kim Ki Duk, Kim Kidŏk, född 1960, sydkoreansk manusförfattare, filmregissör och producent.

 6. KI

  KI är nationalitetsbeteckning för Kiribati.
 7. ki

  ki, grekisk bokstav, se chi.
 8. Ki-

  Ki-, beteckning för måttenhetsprefixet kibi-, innebärande faktorn 2 10 = 1,024 · 10 3 = 1 024.
 9. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 10. monarki

  monarki, statsform i vilken den högsta makten innehas eller symboliseras av en i regel på livstid ärftligt utsedd monark.