1. kilskrift

  kilskrift, främreorientalisk ord- och stavelseskrift, skriven med kilformade tecken, ofta på lertavlor, ca 3200 f.Kr.–ca 75 e.Kr.
 2. Kilsbergen

  Kilsbergen är ett högt område i Bergslagen på gränsen mellan Närke och Västmanland.
 3. kil

  kil, en av de klassiska enkla maskinerna. Den har vanligtvis en rektangulär tvärsektion vars höjd gradvis minskar mot en spets.
 4. Kil

  Kil, kommun och tätort i Värmland (Värmlands län).

 5. enkla maskiner

  enkla maskiner, sedan antiken inom mekaniken benämning på anordningar för besparing av kraft vid arbete.

 6. Kils härad

  Kils härad, område vid Klarälvens nedre lopp och Nedre Fryken, mellan Kil och Munkfors i Värmland.
 7. dubbelbindning

  dubbelbindning, kemisk bindning mellan­ två atomer som uppkommer genom att dessa delar två elektronpar.

 8. lutande plan

  lutande plan är ett hjälpmedel för att spara kraft.
 9. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 10. kilstjärtparakiter

  kilstjärtparakiter, Aratinga , släkte papegojor med 20 arter i Central- och Sydamerika.