1. kisel

  kisel, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14 (kolgruppen), kemiskt tecken Si, halvledare.

 2. kiseldioxid

  kiseldioxid, SiO2, en stabil, högsmältande oxid som förekommer i åtminstone tolv olika strukturformer.

 3. kiselgur

  kiselgur, annat namn på diatomit.
 4. kiselföreningar

  kiselföreningar, se kisel (Föreningar) samt kiseldioxid, kiselkarbid, kiselsyra och silikater.
 5. kiselcell

  kiselcell, fotocell av halvledartyp där grundmaterialet är högrenat kisel.
 6. kiselalger

  kiselalger, diatoméer, diatomacéer, Bacillariophyta, division alger som förekommer över hela jorden och som omfattar uppskattningsvis 10 000 arter.
 7. kiseltransistor

  kiseltransistor, transistor tillverkad med enkristallint kisel som utgångsmaterial.
 8. kiselkarbid

  kiselkarbid, SiC, ett fast, mycket hårt, kristallint ämne.
 9. kiselsyra

  kiselsyra, egentligen ortokiselsyra, Si(OH) 4, en mycket svag syra som endast finns i utspädda lösningar.
 10. aluminium

  aluminium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Al.