1. kitt

  kitt, plastisk eller elastisk massa för utjämning av håligheter och fogar eller för tätning.
 2. Eartha Kitt

  Kitt, Eartha, 1927–2008, amerikansk sångerska och skådespelerska.
 3. Theodor Kittelsen

  Kittelsen, Theodor, 1857–1914, norsk konstnär, utbildad vid bl.a. akademin i München.
 4. Saint Kitts

  Saint Kitts, ö i Västindien, se Saint Christopher och Nevis.
 5. IT-branschen

  IT-branschen, informationsteknikbranschen, tillverkning av data- och kommunikationsprodukter, telekommunikationsindustri, datakonsult- och datorserviceverksamhet samt handel med dator- och kommunikationsprodukter. Även etermedieindustrin räknas normalt till IT-branschen.
 6. Grete Prytz Kittelsen

  Kittelsen (1944–60 Korsmo), Grete Prytz, född Prytz, 1917–2010, norsk emaljkonstnär och formgivare.
 7. mosaik

  mosaik, konstnärlig framställning eller dekoration av olikfärgade småbitar av sten eller glas, placerade i murbruk, kitt eller cement på ett fast underlag.
 8. Saint Christopher och Nevis

  Saint Christopher och Nevis, Saint Kitts and Nevis, stat i Västindien.

 9. fog

  fog, kombination av två till varandra anpassade ytor, tillhörande var sitt av två (stelt) förbundna föremål, jämte det mellan ytorna eventuellt befintliga mellanrummet, vare sig detta är tomt eller utfyllt med lim och liknande. Ytorna i fogen kan vara plana och sammanfogade genom limning, svetsning, lödning eller med t.ex. spik eller skruv.
 10. Grete Prytz

  Prytz, Grete, norsk emaljkonstnär och formgivare, se Kittelsen.