1. kittel

  kittel, större kokkärl av metall, i äldre tid ofta koppar.
 2. kittel

  kittel, som geologisk term grop i kittelfält.
 3. kittelhängare

  kittelhängare, kittelkrok, en reglerbar anordning för att vid matlagning över öppen eld avpassa kittelns höjd över härden.
 4. kittel

  kitt`el subst. ~n kittlar ORDLED: kittl-ar
  Svensk ordbok
 5. Patrik Kittel

  Kittel, Patrik, född 1976, tävlingsryttare (dressyr).

 6. Gerhard Kittel

  Kittel, Gerhard, 1888–1948, tysk evangelisk teolog, professor i Nya Testamentets exegetik i Greifswald 1921–26, därefter i Tübingen, avsatt 1945; son till Rudolf Kittel.
 7. Rudolf Kittel

  Kittel, Rudolf, 1853–1929, tysk teolog, professor i Gamla Testamentets exegetik i Leipzig 1898–1924.
 8. kittelfält

  kittelfält, område med gropar, s.k. kittlar, i isälvsmaterial.
 9. kittelflickare

  kittelflickare, kittelbotare, kittelbötare, en ofta kringvandrande hantverkare som reparerade kopparkärl.
 10. kittelvind

  kittelvind, en typ av kittelhängare.