1. klä

  klä äv. klä`da verb klädde klätt, pres. klär äv. kläder ORDLED: kläd-er SUBST.: klädande (till 1), klädning (till 1)
  Svensk ordbok
 2. klä om

  klä om äv. kläda om [åm´] verb klädde klätt, pres. klär äv. kläder ORDLED: kläd-er SUBST.: omklädande, omklädning; omklädsel
  Svensk ordbok
 3. kläpp

  kläpp, liten bergknalle.
 4. Klämmingen

  Klämmingen, Klemmingen, sjö i Södermanland, ca 25 km väster om Södertälje; 11 km 2, största djup 37 m.
 5. klätt

  klätt, företrädesvis västsvensk benämning på en till omfånget liten men hög och väl synlig bergkulle, t.ex. Tossebergsklätten i Värmland (som i ”Gösta Berlings saga” kallas Gurlita klätt).
 6. kläder

  kläder, plagg som tillsammans kan utgöra en dräkt; för klädernas tillverkning, se konfektion.
 7. kläm

  kläm, vardaglig benämning på det förslag till beslut av riksdagen (den ”hemställan”) som ett betänkande av ett utskott alltid utmynnar i.
 8. klätterfiskar

  klätterfiskar, Anabantidae, familj labyrintfiskar som finns i sötvatten i tropiska Afrika och Asien och omfattar ca 30 arter.
 9. klämspänning

  klämspänning, spänning mellan en elektrisk apparats anslutningskontakter.
 10. klättring

  klättring, i materialtekniken mekanism för plastisk deformation vid förhöjd temperatur genom förflyttning av dislokationer utanför glidplanen.