1. klädedräkt

  klä`dedräkt subst. ~en ~er ORDLED: kläde--dräkt-en
  Svensk ordbok
 2. sakral

  sakral, förknippad med religion och gudstjänst (t.ex. om arkitektur, musik, klädedräkt och kulthandlingar, jämför sakralt kungadöme).
 3. hijab

  hijab är en klädedräkt som många muslimska kvinnor bär, oftast med löst sittande kläder och ett huvudkläde.
 4. huvudbonad

  huvudbonad har dels burits av det primära skälet att utgöra skydd mot kyla, regn, sol, hetta, stötar, slag m.m., dels brukats som prydnad och som en symbol för att markera t.ex. status.
 5. byxor

  byxor, klädesplagg som täcker underkroppen och benen.

 6. Gudmund Hatt

  Hatt, Gudmund, 1884–1960, dansk antropolog, professor i kulturgeografi i Köpenhamn 1929–48.
 7. Jettböle

  Jettböle, boplats från yngre stenåldern i Jomala kommun, Åland.
 8. extralingvistisk kommunikation

  extralingvistisk kommunikation, kommunikativa signaler som är oberoende av språkliga (verbala) beteenden.
 9. dräkt

  dräkt, en uppsättning kläder som bärs av en person samtidigt, eller ett plagg som utgör enda beklädnad.
 10. Etymologiae

  Etymologiae, medeltida encyklopedi som skrevs åren kring 600 e.Kr. av Isidorus av Sevilla.