1. Ku Klux Klan

  Ku Klux Klan, högerextremistisk organisation i USA bildad 1866, ursprungligen som en klubb för veteraner från sydstatsarmén.
 2. klan

  klan, historiskt begrepp i Irland och Skottland: samhällskategori baserad på släktskap.
 3. klan

  klan, inom brittisk antropologi beteckning för en unilinjär härstamningsgrupp av sådant omfång att medlemmarna inte längre gör anspråk på att kunna ange de genealogiska förbindelserna med förfäderna.
 4. klan

  klan, ibland använt uttryck för djurflock av betydande hållfasthet och i vilken medlemmarna oftast är nära besläktade med varandra.
 5. klang

  klang är ett ljud som skapas av en sammansatt ton, som består av en grundton och flera deltoner.
 6. klangfärg

  klangfärg, egenskap hos en klang, som gör att den kan låta annorlunda än andra klanger med samma tonhöjd och tonstyrka.

 7. klander

  klander, talan om ändring eller upphävande av en rättshandling, t.ex. klander av testamente eller talan enligt aktiebolagslagen (ABL) mot beslut av bolagsstämma.
 8. klan

  klan subst. ~en ~er ORDLED: klan-en
  Svensk ordbok
 9. klanganalys

  klanganalys, spektralanalys , analys av deltoners amplituder och frekvenser.
 10. klangfigur

  klangfigur, mönster som uppstår av akustiska svängningar, se Chladnis klangfigurer.