1. klara

  kla`ra verb ~de ~t ORDLED: klar-ar SUBST.: klarande, klarning (till 2--5)
  Svensk ordbok
 2. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 3. Claude Monet

  Monet, Claude, född 14 november 1840, död 6 december 1926, fransk konstnär.
 4. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 5. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 6. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 7. blötdjur

  blötdjur, mollusker, Mollusca, stam djur som omfattar klasserna urmollusker, maskmollusker, ledsnäckor, snäckor, musslor, tandsnäckor, bläckfiskar samt den utdöda klassen Rostroconchia.
 8. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 9. Nils Ferlin

  Ferlin, Nils, född 11 december 1898, död 21 oktober 1961, poet.
 10. kognitiv psykologi

  kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information.