1. klargöra

  kla`rgöra verb klargjorde klargjort, pres. klargör ORDLED: klar--gjor-de SUBST.: klargörande, klargör(n)ing
  Svensk ordbok
 2. Homeros

  Homeros, sannolikt en historisk person på 700-talet f.Kr. från det joniska Mindre Asien.
 3. nationalekonomi

  nationalekonomi, samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser och vilka effekter ekonomisk-politiska åtgärder ger upphov till; studerar det ekonomiska livet i större skala.
 4. historiematerialism

  historiematerialism, historisk materialism, den gängse benämningen på Marx och hans efterföljares uppfattning om historiens och samhällets grundläggande förhållanden.
 5. glasnost

  glasnost, offentlighet, publicitet.
 6. Émile Durkheim

  Durkheim, Émile, född 15 april 1858, död 15 november 1917, fransk samhällsvetare, professor i pedagogik och sociologi vid bl.a. Sorbonne.
 7. argument

  argument, skäl för eller emot riktigheten av ett visst påstående eller en viss uppfattning.
 8. Kommunistiska manifestet

  Kommunistiska manifestet, det gängse svenska namnet på den av Karl Marx och Friedrich Engels författade skriften Manifest der Kommunistischen Partei.
 9. predikan

  predikan ’kungöra’, ’(lov)prisa’, ’berätta’), i allmän betydelse tal med religiöst eller moraliskt innehåll, ofta framfört inom en gudstjänst.
 10. Gestapo

  Gestapo, egentligen Geheime Staatspolizei, tyska statens hemliga polis 1933–45.