1. klassa

  klass`a verb ~de ~t ORDLED: klass-ar SUBST.: klassande, klassning
  Svensk ordbok
 2. klassamhälle

  klassamhälle, samhälle där egendomsförhållandena är avgörande för maktfördelningen.
 3. klassamhälle

  klassamhälle [klas`-] subst. ~t ~n ORDLED: klass--sam-häll-et
  Svensk ordbok
 4. klass

  klass förstärkarklass, term som används vid indelning av elektroniska förstärkarsteg efter deras arbetspunkt.
 5. klass

  klass, logiskt grundbegrepp som betecknar en grupp eller samling av objekt av något slag.
 6. klass

  klass, kategori i det biologiska hierarkiska systemet, använd på nivån mellan ordning och stam (djur) respektive division (bl.a. växter).
 7. klass

  klass, benämning på olika komfortklasser för resande.
 8. klass

  klass, i skolsammanhang: grupp elever som normalt undervisas tillsammans.
 9. klass

  klass är ett begrepp som inom samhällsvetenskapen används för att dela in ett samhälle efter ekonomiska och sociala kännetecken.
 10. holoedrisk klass

  holoedrisk klass, detsamma som holosymmetrisk klass.