1. George Orwell

  Orwell, George, pseudonym för Eric Blair, 1903–50, brittisk författare.
 2. World Heritage List

  World Heritage List, Världsarvslistan , förteckning över vad som av UNESCO klassats som världskulturarv eller världsnaturarv, se Världsarvskonventionen.
 3. androstendion

  androstendion, manligt könshormon (androgen) som bildas i könskörtlarna och i binjurebarken hos båda könen.
 4. induktion

  induktion, simultankontrast, färginduktion, inom färgläran ett fenomen där exakt samma ljusstrålning från en yta kan ge upphov till olika färgperceptioner beroende på det omgivande fältets färg.
 5. Kvarntorp

  Kvarntorp, ort i Kumla kommun, östra Närke (Örebro län), 8 km öster om Kumla.
 6. GHB

  GHB, gamma-hydroxismörsyra, 4-hydroxibutansyra, substans som påverkar hjärnan och som används som missbruksmedel.
 7. Vladimir

  Vladimir, stad och huvudort i länet (oblast) med samma namn, Ryska federationen, 175 km öster om Moskva; 350 100 invånare (2014).
 8. självskadebeteende

  självskadebeteende, att avsiktligt skada sig själv, mer eller mindre allvarligt och vanemässigt, utan att ha för avsikt att begå självmord, vanligen genom att skära, rispa, bränna, slå eller bita sig själv.
 9. hälsoundersökning

  hälsoundersökning, hälsokontroll, undersökning hos läkare eller annan hälsovårdspersonal för att få en bedömning av personers eller gruppers hälsotillstånd.
 10. narkotikabrott

  narkotikabrott, olovlig befattning med narkotika.