1. klassificera

  klassifice´ra verb ~de ~t ORDLED: klassi-fic-er-ar SUBST.: klassificerande, klassificering; klassifikation
  Svensk ordbok
 2. död

  död, i biologisk mening att en organism inte längre är levande, det vill säga inte längre har förmåga till näringsupptag, ämnesomsättning, utsöndring, spontan rörelse, fortplantning och reaktion på yttre påverkan (jämför liv).

 3. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.

 4. Bianchimodell

  Bianchimodell, i kosmologin en rumtidsmodell, klassificerad efter vissa gruppteoretiska principer, som introducerades 1897 av italienaren Luigi Bianchi (1865–1928).

 5. alkalikalkindex

  alkalikalkindex, ett av M.A. Peacock 1931 introducerat sätt att klassificera serier av magmatiska bergarter.
 6. äsping

  äsping, huggorm med rödbrun grundfärg, i regel honor, som av Linné klassificerades som egen art.
 7. helig skrift

  helig skrift, klassificerande benämning på böcker som inom en religion har högsta auktoritet, särskilt Bibeln, Tanakh och Koranen.
 8. cyklonbana

  cyklonbana, den bana som en cyklon (ett lågtryck) beskriver.
 9. Florentino Ameghino

  Ameghino, Florentino, 1854–1911, argentinsk geolog, paleontolog och antropolog.
 10. Widals prov

  Widals prov, medicinskt-serologiskt test.