1. klassifikation

  klassifikation, resultatet av att objekt eller individer grupperas, indelas eller inordnas i olika klasser; även själva verksamheten att inordna i klasser.
 2. klassifikationssystem

  klassifikationssystem, system för att ordna böcker och annat biblioteksmaterial i ämnesgrupper, vilka förses med beteckningar som utgör grundval för bibliotekets systematiska katalog och ofta också för böckernas uppställning på hyllorna.
 3. Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997

  Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, KSH97, den svenska, av Socialstyrelsen utgivna versionen av ICD-10 (se ICD).
 4. TNM-klassifikation

  TNM-klassifikation, system för att beskriva utbredningen av en tumörsjukdom hos en patient, såväl vad avser primärtumören (T) som spridning till lymfkörtlar (N) och till andra vävnader (M).
 5. klassifikation

  klassifikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: klassi-fik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 7. colon-klassifikation

  colon-klassifikation, klassifikationssystem
 8. Dukes’ klassifikation

  Dukes’ klassifikation, en stadieindelning av cancer i tjocktarm och ändtarm.
 9. Angles klassifikation

  Angles klassifikation, system för karakterisering av bett-typ, käkrelation.
 10. klassificering

  klassificering, se klassifikation och klassering.