1. klav

  klav, tecken i början av ett notsystem som anger namn och position för en stamton och som därmed indirekt blir bestämmande för notsystemets samtliga tonhöjdsfunktioner.
 2. g-klav

  g-klav, tecken som i ett notsystem anger positionen för tonen ettstrukna g.
 3. c-klav

  c-klav, tecken som i notsystem anger den linje på vilken ettstrukna c ligger.
 4. f-klav

  f-klav, tecken som i notsystem anger den linje på vilken tonen f inom den s.k. ostrukna oktaven ligger.
 5. klave

  klave, redskap som förr användes inom boskapsskötseln.
 6. klavikord

  klavikord, det enklaste av klaverinstrumenten.
 7. klaverinstrument

  klaverinstrument, stränginstrument där man genom att trycka på tangenter sätter strängarna i svängning via en hävstångsmekanism.
 8. klav

  klav subst. ~en ~er ORDLED: klav-en
  Svensk ordbok
 9. klave

  klave, den ena sidan av vissa mynt.
 10. klave

  klave, kuberingsklave, instrument för mätning av träds och stockars diameter.