1. klema

  kle`ma verb ~de ~t ORDLED: klem-ar SUBST.: klemande
  Svensk ordbok
 2. klematis

  klematis, Clematis, släkte ranunkelväxter med ca 250 arter lövfällande eller ständigt gröna halvbuskar eller fleråriga örter, flertalet klättrande.
 3. klemastin

  klemastin, läkemedel tillhörande gruppen antihistaminer (H 1-receptorblockerare), vilket används vid olika allergiska tillstånd, främst hösnuva, samt vid vissa former av klåda.
 4. klematis

  klematis äv. clematis [kle´-, -ma´- el. -ma`-] subst. ~en, plur. ~ el. ~ar ORDLED: klem-at-is-en, clem-at-is-en
  Svensk ordbok
 5. Ellen Kleman

  Kleman, Ellen, 1867–1943, publicist och redaktör för Fredrika-Bremer-Förbundets tidskrift Dagny 1908–13 och Hertha 1914–32.
 6. Klemens

  Klemens, mansnamn av latinskt ursprung, av adjektivet clemens ’nådig’, ’mild’.
 7. Clemens Brentano

  Brentano, Clemens, 1778–1842, tysk författare; dotterson till Sophie von La Roche, bror till Bettina von Arnim, farbror till Franz Brentano.

 8. Klemens av Alexandria

  Klemens av Alexandria, född ca 150, död före 216, kristen författare och filosof.
 9. Klemens av Rom

  Klemens av Rom, biskop i Rom i slutet av första århundradet, se Clemens Romanus.
 10. Clemens Altgård

  Altgård, Clemens, född 1959, författare, litteraturkritiker och översättare.