1. klen

  klen adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. klenvirke

  klenvirke, skogsvirke av klenare mått än avtalat minimimått för massaved.
 3. klentimmer

  klentimmer, sågtimmer av klenare diameter, vanligen understigande 15 cm i topp.
 4. klenät

  klenät, flottyrkokt bakverk.
 5. klensmide

  klensmide, mindre föremål av järn och stål, tillverkade genom smidning.
 6. klena

  kle`na verb ~de ~t ORDLED: klen-ar SUBST.: klenande, klening
  Svensk ordbok
 7. klensmed

  kle`nsmed subst. ~en ~er ORDLED: klen--smed-en
  Svensk ordbok
 8. klentro

  kle`ntro subst. ~n ORDLED: klen--tron
  Svensk ordbok
 9. klenhus

  kle`nhus el. kli`nhus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: klen--hus-et, klin--hus-et
  Svensk ordbok
 10. klenmod

  kle`nmod subst. ~et ORDLED: klen--mod-et
  Svensk ordbok