1. klena

  kle`na verb ~de ~t ORDLED: klen-ar SUBST.: klenande, klening
  Svensk ordbok
 2. klen

  klen adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. benskalledinosaurier

  benskalledinosaurier, pachycephalosaurier, Pachycephalosauria, ordning fågelhöftade dinosaurier som levde under krita (för ca 110–66 miljoner år sedan).
 4. klenvirke

  klenvirke, skogsvirke av klenare mått än avtalat minimimått för massaved.
 5. låggallring

  låggallring, inom skogsbruket gallring av i första hand klena och undertryckta träd i det lägre kronskiktet.
 6. klentimmer

  klentimmer, sågtimmer av klenare diameter, vanligen understigande 15 cm i topp.
 7. dragskiva

  dragskiva, koniskt munstycke för formning av ett trådämne till klenare tvärsnitt.
 8. lågskärm

  lågskärm, inom skogsbruket en typ av skärm som skydd för en plantering.
 9. finvalsverk

  finvalsverk, valsverk avsett för tillverkning av klen stång alternativt tråd med färdigdimensioner mellan 5 och 50 mm.
 10. kastlina

  kastlina, klen lina med en tyngd i ena ändan, använd t.ex. vid förtöjning av fartyg för att överföra grövre tåg eller vajrar till kajen.