1. klerus

  klerus, kollektiv benämning på personer inom den romersk-katolska kyrkan som är vigda till kyrklig tjänst och som lyder under kyrkolagen (biskopar, präster, diakoner etc.) till skillnad från lekmän.
 2. klerus

  kle´rus subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: kler-us
  Svensk ordbok
 3. prästeståndet

  prästeståndet, andliga ståndet, benämning dels på prästerskapet som särskild grupp i samhället, dels på ett av stånden i den svenska riksdagen fram till 1866.
 4. kleresi

  kleresi´ subst. ~et äv. ~t ORDLED: kler-esi-et
  Svensk ordbok
 5. klerikal

  klerika´l adj. ~t ORDLED: kler-ik-al
  Svensk ordbok
 6. klerk

  klerk subst. ~en ~er [kler´k- äv. kler`k-] ORDLED: klerk-en
  Svensk ordbok