1. klin

  klin, geografisk gradient hos växt- och djurpopulationer med successiv ändring i medelvärdet för något drag, t.ex. storlek, färg, fysiologiska egenskaper eller beteende ( klinal variation).
 2. klinisk

  klinisk, tillhörande en klinik och sjukvården där eller sammanhängande med praktiskt medicinsk verksamhet.
 3. klinik

  klinik, benämning på hur en sjukdom brukar te sig, den naturliga utvecklingen av en sjukdom; jämför klinisk bild.
 4. klinik

  klinik, själv­ständig organisatorisk enhet (basenhet) inom framför allt den slutna sjukvården (sjukhusvården), med verksamhet inom en medicinsk specialitet (ibland flera närliggande specialiteter).
 5. klintsnyltrot

  klintsnyltrot, Orobanche elatior, art i familjen snyltrotsväxter.
 6. klintbergare

  klintbergare, populär benämning på ett slags moderna vandringssägner, som av många uppfattas som sanna.
 7. klint

  klint är en brant sluttning.
 8. klingdikt

  klingdikt, benämning på sonett, efter italienskans sonetto (av latin sono ’klinga’).
 9. klinostat

  klinostat, apparat som används inom växtfysiologin för att i retningsfysiologiska experiment minska tyngdkraftsretningen på växter (eller jämföra verkan av allsidig och ensidig belysning).
 10. klinoklor

  klinoklor, bergartsbildande, monoklint mineral tillhörande kloritgruppen, med sammansättningen (Mg,Fe 2+) 5Al(Si 3Al)O 10(OH) 8.