1. klin

  klin, geografisk gradient hos växt- och djurpopulationer med successiv ändring i medelvärdet för något drag, t.ex. storlek, färg, fysiologiska egenskaper eller beteende ( klinal variation).
 2. Kevin Kline

  Kline, Kevin, född 1947, amerikansk skådespelare.

 3. Georg Klein

  Klein, Georg, född 28 juli 1925 i Ungern, död 10 december 2016, läkare, professor i tumörbiologi vid Karolinska Institutet 1957–93.

 4. Franz Kline

  Kline, Franz, 1910–62, amerikansk målare.
 5. klinisk

  klinisk, tillhörande en klinik och sjukvården där eller sammanhängande med praktiskt medicinsk verksamhet.
 6. monoklin

  monoklin, inom botaniken (om blomma): samkönad, dvs. med såväl ståndare som pistill(er).
 7. monoklin

  monoklin, term inom kristallografin, se monoklina kristallsystemet.
 8. klinik

  klinik, benämning på hur en sjukdom brukar te sig, den naturliga utvecklingen av en sjukdom; jämför klinisk bild.
 9. Maximilian von Klinger

  Klinger, Maximilian von, 1752–1831, tysk författare.
 10. Max Klinger

  Klinger, Max, 1857–1920, tysk konstnär.