1. kloak

  kloak, i byggtekniken detsamma som avloppsledning eller avloppskanal.
 2. kloak

  kloak, hos djur gemensam mynning för tarm och njurarnas utförsgångar, ofta även könsorganens utförsgångar.
 3. kloak

  kloa´k subst. ~en ~er ORDLED: kloak-en
  Svensk ordbok
 4. kloakdjur

  kloakdjur är däggdjur som har vissa likheter med kräldjuren.
 5. kloakvatten

  kloakvatten, äldre benämning på avloppsvatten från bostäder.
 6. kloakslam

  kloakslam, äldre benämning på avloppsslam, dvs. slam som erhålls vid rening av avloppsvatten vid reningsverk; även slam som ansamlats i avloppsledningar eller avloppsbrunnar.
 7. kloakdjur

  kloa`kdjur subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kloak--djur-et
  Svensk ordbok
 8. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 9. latrin

  latrin, blandning av urin och exkrementer (fekalier) från människor; jämför avfall.
 10. latrin

  latrin, enklare avträde, numera särskilt om en tillfällig anordning, t.ex. i fält.