1. klok

  klok adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. klok gubbe

  klok gubbe och klok gumma, populära benämningar på utövare av traditionell folklig läkekonst, botare.
 3. klokoppling

  klokoppling, axelkoppling där två kopplingshalvor med ”klor” passar i varandra och därigenom överför rotationsrörelse mellan två roterande delar.
 4. klokrypare

  klokrypare, Pseudoscorpiones , ordning spindeldjur som har världsvid utbredning och omfattar ca 3 000 arter, varav 20 hittills är kända från Sverige.
 5. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 6. klokhuvud

  klo`khuvud subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: klok--huvud-et
  Svensk ordbok
 7. klokskap

  klo`kskap subst. ~en ORDLED: klok-skap-en
  Svensk ordbok
 8. sofism

  sofism, vilseledande, logiskt ohållbart argument; spetsfundighet och ordvrängeri.
 9. Metis

  Metis (grekiska Mētis ’klokhet’), i grekisk myt dotter till Okeanos och Tethys.

 10. Jonathan Swift

  Swift [swift], Jonathan, född 30 november 1667, död 19 oktober 1745, brittisk författare.