1. klon

  klon är två eller flera individer eller celler som har exakt samma arvsmassa.
 2. klon

  klon subst. ~en ~er [klo´n- äv. klo`n-] ORDLED: klon-en
  Svensk ordbok
 3. kloning

  kloning innebär att det uppstår flera individer med likadana gener.
 4. klonskogsbruk

  klonskogsbruk innebär att man använder vegetativt förökat material och därmed genetiskt identiska individer i kommersiell skala.
 5. klonarkiv

  klonarkiv, en samling av vegetativt förökade individer.
 6. Klondike

  Klondike, Klondyke, flod i Yukon Territory, nordvästra Canada; 160 km.
 7. klonidin

  klonidin, läkemedel som verkar som agonist (stimulerare) på alfa-2-receptorer i centrala nervsystemet och därigenom reducerar de impulser som avges via sympatikusdelen av autonoma nervsystemet.
 8. klonus

  klonus, detsamma som klonisk kramp.
 9. Klondike

  Klondike, Klondyke, berömt guldfält i Yukon Territory, nordvästra Canada, kring floden med samma namn.

 10. klonisk kramp

  klonisk kramp, klonus, snabba sammandragningar av en muskel vilka utlöses genom snabb sträckning av muskeln.