1. klonskogsbruk

  klonskogsbruk innebär att man använder vegetativt förökat material och därmed genetiskt identiska individer i kommersiell skala.
 2. klon

  klon är två eller flera individer eller celler som har exakt samma arvsmassa.
 3. klona

  klo`na verb ~de ~t ORDLED: klon-ar SUBST.: klonande, kloning
  Svensk ordbok
 4. klon

  klon subst. ~en ~er [klo´n- äv. klo`n-] ORDLED: klon-en
  Svensk ordbok
 5. kloning

  kloning innebär att det uppstår flera individer med likadana gener.
 6. polyklonala antikroppar

  polyklonala antikroppar, antikroppar i ett immunserum vilka producerats av ett flertal kloner av olika B-lymfocyter.
 7. monoklonal

  monoklonal sägs en företeelse vara som kan produceras av eller har att göra med en klon av celler, dvs. en grupp genetiskt identiska celler.
 8. polyklonal

  polyklonal, om celler eller cellprodukter: från många olika cellkloner (jämför klon och monoklonal).
 9. vinkarkrabbor

  vinkarkrabbor, boxarkrabbor , Uca, släkte kräftdjur med ett stort antal arter, som alla lever i ofta täta kolonier på leriga eller gyttjiga stränder i subtropiska och tropiska områden, särskilt där det växer mangrove.
 10. klonering

  klone´ring subst. ~en ~ar ORDLED: klon-er-ing-en
  Svensk ordbok