1. mossor

  mossor, bryofyter, Bryophyta, gemensamt namn på de tre växtklasserna levermossor, nålfruktmossor och bladmossor.
 2. Vintergatan

  Vintergatan är vår egen galax.
 3. ekorre

  ekorre, röd ekorre, Sciurus [ʃiu- eller skiu-], vulgaris, art i gnagarfamiljen ekorrar.

 4. Magellanska molnen

  Magellanska molnen, Stora och Lilla magellanska molnet, två av Vintergatans satellitgalaxer, synliga som diffusa fläckar på södra stjärnhimlen i stjärnbilderna Svärdfisken och Taffelberget respektive Tukanen.
 5. Björnvaktaren

  Björnvaktaren, Bootes, stjärnbild på norra stjärnhimlen.
 6. klotformig stjärnhop

  klotformig stjärnhop, klothop, stjärnhop av sfärisk form innehållande ett mycket stort antal stjärnor.
 7. aralia

  aralia, Fatsia japonica, art inom familjen araliaväxter.
 8. Ormbäraren

  Ormbäraren, Ophiuchus, stjärnbild på himmelsekvatorn belägen söder om Herkules med stjärnbilden Ormens båda delar, Ormens stjärt respektive Ormens huvud, på ömse sidor.
 9. glob

  glob, klot med kartografisk avbildning av jorden eller himmelssfären eller, mer sällan, annan himlakropp.
 10. kartprojektioner

  kartprojektioner, metoder för överföring av lägen på jordytan (respektive himmelssfären) till en plan karta.