1. klov

  klov, annan stavning av klåv.
 2. klovicker

  klovicker, annat namn på växtarten dvärgserradella.
 3. klove

  klo`ve subst. ~n klovar ORDLED: klov-en
  Svensk ordbok
 4. nying

  nying, eld för utomhusbruk, uppbyggd så att den kan brinna en hel natt.
 5. Bohuslän

  Bohuslän, Sveriges västligaste landskap, beläget vid Skagerrak.

 6. klåv

  klåv, klov , inom geologin en svaghetsyta i berg där en spricka lätt kan uppstå; inom stenindustrin den yta som uppstår när en sten klyvs genom slag.
 7. kavelbro

  kavelbro, körbana över sank mark, bestående av tätt lagda slanor eller klovar tvärs över två eller flera stockar i vägens riktning.
 8. kolarkoja

  kolarkoja, hydda eller skjul med en eller två britsar.
 9. filklove

  fi`lklove subst. ~n filklovar ORDLED: fil--klov-en
  Svensk ordbok
 10. handklove

  han`dklove subst. ~n handklovar ORDLED: hand--klov-en
  Svensk ordbok