1. klunga

  klung`a subst. ~n klungor ORDLED: klung-an
  Svensk ordbok
 2. brunalger

  brunalger, Phaeophyceae (tidigare divisionen Phaeophyna), klass i gruppen alger med cirka 1 500 nu levande arter.
 3. stjärnhop

  stjärnhop är en klunga av stjärnor som ligger nära varandra i rymden.
 4. dataanalys

  dataanalys, klargörande beskrivning av data, dvs. observationer, mätresultat eller andra fakta.
 5. by

  by, bondby, bebyggelseenhet på landsbygden, före laga skiftet i Sverige på 1800-talet vanligtvis ett mindre antal gårdar med anknytning till jordbruket och dess binäringar.
 6. kluster

  kluster, anhopning av ett antal vanligtvis lika atomer eller molekyler sammanhållna av elektrostatiska eller kovalenta bindningar eller van der Waals-bindningar.
 7. galaxhop

  galaxhop är en klunga av galaxer som ligger lite närmare varandra i rymden och som hålls samman av tyngdkraften.
 8. scrum

  scrum, metod för utveckling av system, särskilt inom datorprogrammering.
 9. Andernas indianer

  Andernas indianer, olika indianfolk i de andinska högländerna.
 10. kluster

  kluster, musikterm, se cluster.