1. klykskrabb

    klykskrabb, Icelus bicornis , art i fiskfamiljen simpor.
  2. simpor

    simpor, ulkar, Cottidae, familj kindpansrade fiskar med över 300 arter, de flesta i norra halvklotets kalla och kalltempererade kusthav och sötvatten.