1. KLYS

  KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, samarbetsorgan för kulturellt yrkesverksamma inom olika konstarter, bl.a. författare, bildkonstnärer och skådespelare.
 2. klys

  klys, hålformad öppning i ett fartygs bog, akter, sida eller däck, genom vilken kätting, vajer eller tågvirke kan föras vid exempelvis ankring eller förtöjning.
 3. klys

  klys subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: klys-et
  Svensk ordbok
 4. klysma

  klysma, lavemangvätska, lösning av läkemedel som förs in i ändtarmen.
 5. klystron

  klystron, mikrovågsrör för generering och förstärkning av höga effekter, upp till flera megawatt.
 6. klyscha

  klysch`a subst. ~n klyschor ORDLED: klysch-an
  Svensk ordbok
 7. Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

  Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, se KLYS.
 8. Svenska Danspedagogförbundet

  Svenska Danspedagogförbundet, yrkesorganisation, grundad av Ronny Johansson 1939, med syfte att främja samarbetet mellan olika företrädare för danskonsten.
 9. Peter Curman

  Curman, Peter, född 1941, författare, kulturchef på Stockholms-Tidningen 1981–83 och på Aftonbladet 1983–86, ordförande i Sveriges Författarförbund 1987–95 och i KLYS 1995–2013; jämför släktartikel Curman.

 10. Karin Enberg

  Enberg, Karin, född 1952, regissör och skådespelerska.