1. klyvöppning

  klyvöppning, stoma , reglerbar öppning i det yttre cellagret (epidermis) hos växters blad och stjälkar.
 2. klyvare

  klyvare, stagsegel som förs framför förstängstagseglet på större segelfartyg eller framför stagfocken på t.ex. jakt eller kutter.
 3. klyvningsprodukter

  klyvningsprodukter, radioaktiva rester från fissionsprocessen vari tunga atomkärnor som 235U klyvs i neutronrika fragment.
 4. klyvarbom

  klyvarbom, en förlängning av bogsprötet.
 5. klyvsöm

  klyvsöm, prydnadssöm som sys med stygn liknande stjälkstygn och från den syende; vid nålens uppstick klyver dock nålen den överliggande tråden.
 6. klyvplan

  klyvplan, de särskilda riktningar i vilka kristallina mineral och andra kristaller har störst tendens att brytas, se spaltytor.
 7. klyvning

  klyvning, egentligen utklyvning , förekomst av genetiskt olika kategorier i avkomman från föräldrar som är heterozygota för gener som påverkar en viss egenskap.
 8. klyvsåg

  klyvsåg, sågmaskin för tudelning av virkesstycke parallellt med dess längsriktning, företrädesvis genom vertikala snitt. Se även sågning.
 9. klyvbensleddjur

  klyvbensleddjur, Schizoramia , huvudgrupp leddjur (ibland betraktad som en egen stam) omfattande kräftdjur, trilobitartade leddjur och palpkäkar.
 10. klyvning

  klyvning, åtgärd av fastighetsbildningsmyndigheten genom vilken samägd fastighet delas upp i två eller flera nya fastigheter.