1. knölig

  knö`lig adj. ~t ORDLED: knöl-ig
  Svensk ordbok
 2. valar

  valar är däggdjur som lever hela sitt liv i vatten och som är anpassade till att leva så.
 3. potatis

  potatis är en växt från Sydamerika som är släkt med bland annat tomater och paprika.
 4. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.
 5. elefantdjur

  elefantdjur, äldre namn snabeldjur, Proboscidea, ordning däggdjur med två nu levande arter elefanter och många utdöda former.
 6. jordnöt

  jordnöt, Arachis hypogaea, art i familjen ärtväxter.

 7. alar

  alar, Alnus, släkte björkväxter med ca 30 arter i norra halvklotets tempererade trakter, samt i Amerika söderut till Peru; i Sverige finns två arter, gråal och klibbal.
 8. nodulär

  nodulär, inom medicinen: finknölig, knottrig, om t.ex. en sjuklig förändring (jämför nodös); vissa inflammatoriska och reaktiva processer kan ha nodulär karaktär, t.ex. i senskidor ( nodulär tenosynovit) eller kärl ( nodulär vaskulit).
 9. citron

  citron, limon, Citrus × limon, hybrid i familjen vinruteväxter.
 10. knöl

  knöl, knölstam , stamknöl, hos växter en uppsvälld, näringsupplagrande och mer eller mindre rundad jordstam, som ofta bär fjällika lågblad.