1. knölig

  knö`lig adj. ~t ORDLED: knöl-ig
  Svensk ordbok
 2. knöl

  knöl, knölstam , stamknöl, hos växter en uppsvälld, näringsupplagrande och mer eller mindre rundad jordstam, som ofta bär fjällika lågblad.
 3. knöla sig

  knö`la sig verb knölade knölat ORDLED: knöl-ar SUBST.: knölande
  Svensk ordbok
 4. knöla

  knö`la verb ~de ~t ORDLED: knöl-ar SUBST.: knölande
  Svensk ordbok
 5. knöl

  knöl subst. ~en ~ar ORDLED: knöl-en
  Svensk ordbok
 6. knölgås

  knölgås, Anser cygnoides domesticus, den tama formen av den asiatiska arten svangås.
 7. knölstam

  knölstam, se knöl.
 8. knölsvan

  knölsvan är en fågel.
 9. jams

  jams är flera växtarter som slingrar sig uppåt och som har delar under jord vilka är uppsvällda och formade som knölar.

 10. freesior

  freesior, Freesia, släkte svärdsliljeväxter som omfattar drygt tio arter fleråriga knölväxter med smala, svärdslika och mjuka blad och uppåtriktade, klocklika blommor i en rad på ovansidan av en nästan rätvinkligt böjd stjälktopp.