1. knark

  knark, slanguttryck för narkotika.
 2. knark

  knark subst. ~et ORDLED: knark-et
  Svensk ordbok
 3. knarkare

  knar`kare subst. ~n äv. knarkarn, plur. ~, best. plur. knarkarna ORDLED: knark-ar-en
  Svensk ordbok
 4. knarka

  knar`ka verb ~de ~t ORDLED: knark-ar SUBST.: knarkande, knarkning (till 2)
  Svensk ordbok
 5. knarkhund

  knar`khund subst. ~en ~ar ORDLED: knark--hund-en
  Svensk ordbok
 6. knarkarkvart

  knar`karkvart subst. ~en ~ar ORDLED: knark-ar--kvart-en
  Svensk ordbok
 7. narkotika

  narkotika är kemiska ämnen som påverkar hjärnan och som man kan bli beroende av.

 8. droger

  droger är medel som påverkar hjärnan så att man blir avslappnad, glad, pigg eller upplever saker som inte finns i verkligheten.
 9. tattare

  tattare, nedsättande benämning på den etniska gruppen resande, ibland även på romer.
 10. heroin

  heroin är en drog som man mycket snabbt blir beroende av.