1. knop

  knop, benämning på vissa knutar, se knut.
 2. knop

  knop, ickemetrisk hastighetsenhet med beteckningen kn, som fortfarande är vanlig inom sjöfart och luftfart.
 3. knop

  1knop subst. ~en ~ar ORDLED: knop-en
  Svensk ordbok
 4. knop

  2knop subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: knop-en
  Svensk ordbok
 5. knoppefjäll

  knoppefjäll, knoppfjäll , de till fjäll ombildade blad som skyddar växters knoppar.
 6. knoparmoj

  knoparmoj, ”sotarspråk”, sotarnas yrkesjargong.
 7. knoppbräcka

  knoppbräcka, Saxifraga cernua , art i familjen stenbräckeväxter.
 8. knoppning

  knoppning, vanlig form av könlös fortplantning bland flercelliga djur.
 9. knopp

  knopp, hos växter ett skott i början av sin utveckling.
 10. Knopf

  Knopf, egentligen Alfred A. Knopf Inc., amerikanskt bokförlag, grundat 1915 i New York av Alfred A. Knopf ( 1892–1984).