1. knopp

  knopp, hos växter ett skott i början av sin utveckling.
 2. knopp

  knopp [knåp´] subst. ~en ~ar ORDLED: knopp-en
  Svensk ordbok
 3. knoppefjäll

  knoppefjäll, knoppfjäll , de till fjäll ombildade blad som skyddar växters knoppar.
 4. knoppning

  knoppning, vanlig form av könlös fortplantning bland flercelliga djur.
 5. knoppbräcka

  knoppbräcka, Saxifraga cernua , art i familjen stenbräckeväxter.
 6. knoppning

  knoppning, fortplantningsprocess hos vissa bakterier, jästsvampar och protozoer.
 7. knoppsked

  knoppsked, typ av silversked, se brännvinssked.
 8. knoppande och bihangsförsedda bakterier

  knoppande och bihangsförsedda bakterier, stor och heterogen grupp vanligen vattenlevande bakterier som uppvisar olika former av ytförstorande cytoplasmatiska utbuktningar, såsom stjälkar, hyfer och utskott, s.k. bihang.
 9. knoppig

  knoppig [knåp`-] adj. ~t ORDLED: knopp-ig
  Svensk ordbok
 10. knoppas

  knoppas [knåp`-] verb knoppades knoppats ORDLED: knopp-as SUBST.: knoppande, knoppning
  Svensk ordbok