1. know-how

  know-how, sammanfattande benämning, huvudsakligen använd inom näringslivet, på den tekniska och ekonomiska kunskap och erfarenhet som är säregen för exempelvis ett företag.
 2. know-how

  know-how [nåo´hao äv. nåohao´] subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 3. Whitney Houston

  Houston, Whitney, 1963–2012, amerikansk sångerska.
 4. exklusivlicens

  exklusivlicens, att en immaterialrättighet (patent, upphovsrätt, varumärke, mönster m.m.) eller skyddad know-how kan upplåta licens till någon annan att utnyttja rättigheten, i regel mot ersättning.
 5. Nancy Wilson

  Wilson, Nancy, 1930–2018, amerikansk sångerska.

 6. Smokie

  Smokie, brittisk popgrupp.

 7. importera

  importe´ra verb ~de ~t ORDLED: im-port-er-ar SUBST.: importerande, importering; import
  Svensk ordbok
 8. export

  export [-pårt´] subst. ~en ~er ORDLED: ex-port-en
  Svensk ordbok
 9. kapital

  1kapita´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kap-it-al-et
  Svensk ordbok
 10. Jack Nicholson

  Nicholson, John (Jack), född 1937, amerikansk skådespelare.