1. know-how

  know-how, sammanfattande benämning, huvudsakligen använd inom näringslivet, på den tekniska och ekonomiska kunskap och erfarenhet som är säregen för exempelvis ett företag.
 2. know-how

  know-how [nåo´hao äv. nåohao´] subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 3. Smokie

  Smokie, brittisk popgrupp.

 4. Whitney Houston

  Houston, Whitney, 1963–2012, amerikansk sångerska.
 5. exklusivlicens

  exklusivlicens, att en immaterialrättighet (patent, upphovsrätt, varumärke, mönster m.m.) eller skyddad know-how kan upplåta licens till någon annan att utnyttja rättigheten, i regel mot ersättning.
 6. Jack Nicholson

  Nicholson, John (Jack), född 1937, amerikansk skådespelare.
 7. Nancy Wilson

  Wilson, Nancy, 1930–2018, amerikansk sångerska.

 8. importera

  importe´ra verb ~de ~t ORDLED: im-port-er-ar SUBST.: importerande, importering; import
  Svensk ordbok
 9. export

  export [-pårt´] subst. ~en ~er ORDLED: ex-port-en
  Svensk ordbok
 10. kapital

  1kapita´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kap-it-al-et
  Svensk ordbok