1. know-how

    know-how, sammanfattande benämning, huvudsakligen använd inom näringslivet, på den tekniska och ekonomiska kunskap och erfarenhet som är säregen för exempelvis ett företag.
  2. know-how

    know-how [nåo´hao äv. nåohao´] subst., ingen böjning, neutr.
    Svensk ordbok