1. koagel

  koagel , gel utfälld ur en kolloidal lösning; oftast avses blodlever.
 2. koagel

  koa´gel subst. koaglet, plur. ~, best. plur. koaglen ORDLED: koagl-et
  Svensk ordbok
 3. blodplasma

  blodplasma, plasma, den svagt gulfärgade vätska som tillsammans med blodkropparna utgör blodet.
 4. hemostas

  hemostas, blodstillning, benämning på kroppens komplicerat uppbyggda system för att snabbt täta uppkomna skador på blodkärl och därmed hindra skadlig, kanske dödlig blodförlust.
 5. plasmaproteiner

  plasmaproteiner, blodproteiner, samlingsnamn för proteiner som till stor del eller i hög koncentration finns i blodplasma.
 6. tromb

  tromb, en i cirkulerande blod bildad propp.
 7. fertilitet

  fertilitet, biologisk term: fruktsamhet (förmåga att alstra livsduglig avkomma) eller fruktbarhet.
 8. koagulation

  koagulation, blodkoagulation, levring, inom medicinen samlingsterm för en serie reaktioner som medför att blod omvandlas från vätska till en geléliknande massa.