1. koagulation

  koagulation, blodkoagulation, levring, inom medicinen samlingsterm för en serie reaktioner som medför att blod omvandlas från vätska till en geléliknande massa.
 2. koagulation

  koagulation, övergripande term för processer där partiklarna i en kolloidal dispersion aggregeras till fasta täta fällningar.
 3. koagulationsfaktorer

  koagulationsfaktorer, benämning på de komponenter, oftast proteiner, som deltar i blodets koagulation.
 4. disseminerad intravasal koagulation

  disseminerad intravasal koagulation, DIK, utspridd koagulation i blodkärlen.
 5. koagulationsvitamin

  koagulationsvitamin, detsamma som K-vitamin. Se vitaminer.
 6. koagulation

  koagulation [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: koagul-at-ion-en
  Svensk ordbok
 7. stafylokocker

  stafylokocker, Staphylococcus, släkte kulformiga, grampositiva, orörliga, lättodlade bakterier, som i mikroskopiska preparat ligger i karakteristiska klasar.
 8. koagulera

  koagule´ra verb ~de ~t ORDLED: koagul-er-ar SUBST.: koagulerande, koagulering; koagulation
  Svensk ordbok