1. koagulation

  koagulation, blodkoagulation, levring, inom medicinen samlingsterm för en serie reaktioner som medför att blod omvandlas från vätska till en geléliknande massa.
 2. koagulation

  koagulation, övergripande term för processer där partiklarna i en kolloidal dispersion aggregeras till fasta täta fällningar.
 3. kortisol

  kortisol, hydrokortisonsteroidhormon som bildas i binjurebarken och påverkar bland annat ämnesomsättning och immunförsvar.

 4. benmärg

  benmärg, vävnad i skelettbenens hålrum.
 5. disseminerad intravasal koagulation

  disseminerad intravasal koagulation, DIK, utspridd koagulation i blodkärlen.
 6. koagulera

  koagulera, fällas ut i fast, olöslig form i vätska; (speciellt om blod) levra sig.
 7. blodkoagulation

  blodkoagulation, blodets levringsförmåga.
 8. K-vitamin

  K-vitamin, koagulationsvitamin , ett fettlösligt vitamin som är nödvändigt för bildningen av vissa koagulationsfaktorer i levern.
 9. blodpropp

  blodpropp, blodkoagel som täpper till ett blodkärl och hindrar blodflödet; jämför koagulation.
 10. sepsis

  sepsis, medicinsk term för infektion som är så allvarlig att den har framkallat en markant allmänreaktion i kroppen.