1. koagulation

  koagulation, blodkoagulation, levring, inom medicinen samlingsterm för en serie reaktioner som medför att blod omvandlas från vätska till en geléliknande massa.
 2. koagulationsfaktorer

  koagulationsfaktorer, benämning på de komponenter, oftast proteiner, som deltar i blodets koagulation.
 3. koagulation

  koagulation, övergripande term för processer där partiklarna i en kolloidal dispersion aggregeras till fasta täta fällningar.
 4. koagulationsvitamin

  koagulationsvitamin, detsamma som K-vitamin. Se vitaminer.
 5. kortisol

  kortisol, hydrokortisonsteroidhormon som bildas i binjurebarken och påverkar bland annat ämnesomsättning och immunförsvar.

 6. disseminerad intravasal koagulation

  disseminerad intravasal koagulation, DIK, utspridd koagulation i blodkärlen.
 7. benmärg

  benmärg, vävnad i skelettbenens hålrum.
 8. koagulera

  koagulera, fällas ut i fast, olöslig form i vätska; (speciellt om blod) levra sig.
 9. blodkoagulation

  blodkoagulation, blodets levringsförmåga.
 10. K-vitamin

  K-vitamin, koagulationsvitamin , ett fettlösligt vitamin som är nödvändigt för bildningen av vissa koagulationsfaktorer i levern.