1. koagulera

  koagulera, fällas ut i fast, olöslig form i vätska; (speciellt om blod) levra sig.
 2. koagulera

  koagule´ra verb ~de ~t ORDLED: koagul-er-ar SUBST.: koagulerande, koagulering; koagulation
  Svensk ordbok
 3. gummi

  gummi, polymert elastiskt material, hos vilket mer än 500 procent töjbarhet uppnåtts genom vulkning.
 4. blodplasma

  blodplasma, plasma, den svagt gulfärgade vätska som tillsammans med blodkropparna utgör blodet.
 5. endotel

  endotel, sammanhängande cellskikt som bekläder blodkärlens, lymfsystemets och hjärtats insida.
 6. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 7. rökning

  rökning, behandling av livsmedel med rök, en av de äldsta metoderna att förlänga hållbarheten.
 8. lever

  lever är ett livsviktigt organ i kroppen hos människan och andra djur.
 9. bakning

  bakning, framställning av bröd.
 10. kasein

  kasein, ostämne, det dominerande proteinet i mjölk.